kolektor CLASSIC

KOLEKTOR CLASSIC

jednička ve větrání, vysoušení staveb a ohřevu vzduchu

Teplovzdušný kolektor CLASSIC – solární panel – je nejžádanější typ solární ventilace ze strany zákazníků. Má jedinečnou schopnost pozitivně ovlivnit hned několik procesů ve stavbách. Větrá, odvádí vzdušnou vlhkost a likviduje plísně. Velké množství majitelů domů trápí mokré zdivo. Classic ho vysouší neustálým provětráváním a vytlačováním vlhkosti z objektu pryč.

Přiváděný venkovní ohřátý vzduch alternativně temperuje místnosti a svým dlouhodobým působením se akumuluje teplota do zdiva. Tím se navyšuje průměrná teplota stavby a dochází k významné úspoře výdajů za topení.

Dalším významným efektem solárního větrání z pohledu lidského zdraví je výrazné snížení radonové zátěže a Syndromu Nezdravých Budov (SBS) v obytných budovách .

Multifunkční využití je umocněno kvalitním zpracováním výrobku a použitím materiálů s dlouhou životností, bezporuchovostí, minimálními nároky na údržbu a především schopností pracovat dlouhá léta soběstačně. Žádnou energii, která Vás stojí peníze, kolektor nepotřebuje.

 
 

Kolektor Classic přiváděním venkovního ohřátého vzduchu snižuje vlhkost, likviduje plísně a zatuchliny.

 

Solární ventilace, kolektor CLASSIC, nasává venkovní vzduch přes dvě filtrační jednotky s uhlíkovými filtry, které zamezují průchodu prachových částic a pachů. Vzduch je ohříván a vpouštěn do místnosti horním vývodem. Dochází k výměně suchého venkovního vzduchu za vnitřní vlhký vzduch, který je vytlačován ven z domu jeho přirozenými netěsnostmi.

Ovládání kolektoru pro rekreační objekty je nejčastěji pouze vypínačem. V chatách a chalupách je větrání na prvním místě a je zbytečné ho regulovat. V rodinných domech ve velmi oblíbené řízení termostatem, který udržuje tepelnou vyváženost.

 
  Doporučené umístění

  - starší rodinné domy

 - chaty a chalupy

 - průmyslové objekty

 - školy, školky, tělocvičny

 - kulturní domy

 
 

Teplovzdušný kolektor? Účinná solární ventilace s přidanou hodnotou přitápění.

Parametry modelu CLASSIC

MODEL ECOnomic VH10K VH15K VH20K
Vnější rozměry (mm) 505×1005 1005×1005 1005×1505 1005×2005
Plocha apertury Aa (m2) 0.4125 0,900 1,397 1,894
Hmotnost (kg) 6 10 12,5 15
Přívod vzduchu externí externí externí externí
Vývod vzduchu (prům. mm) 125 125 125 125
Max. objem. průtok (m3/h) 60 80 120 160
Jmenovitý tepelný výkon (W) * cca 500 cca 600 cca 900 cca 1200
Teplotní výšení (°C) cca 25 cca 25 cca 30 cca 35
Velikost domu (m2) cca 25 cca 40 cca 60 cca 80
Cena s DPH 21% 11 830 Kč 16 340 Kč 22 230 Kč 28 531 Kč

 


* hodnota tepelného výkonu kolektoru je uvažována za ustálených podmínek a při úvaze jmenovitých výpočtových parametrů G = 1000 W/m2, tm = 50˚C, te = 20˚C a instalovaný tepelný výkon jmenovité úrovně je určen bez ohledu na sklon či orientaci kolektoru, kdy se předpokládá kolmý dopad slunečního záření na aperturu kolektoru